Väitöskirja


Väitöskirjani aihe on:

Runeberg ja pietismi

Teologinen, filosofinen ja poliittinen analyysi

"Aatehistoriallinen analyysi Johan Ludvig Runebergin suhteesta pietismiin"

Kirjoitin kesän 2016 apurahatutkijana väitöskirjaani sekä kesällä 2017. Myös tammikuussa ja heinäkuussa 2018 vietin aikaani tutkimustyön parissa. Esitarkastuksessa oleva väitöskirja on 350 sivuinen ja se on 50% teologinen ja 50% valtiotieteellinen tutkimus. Muut tohtoriopinnot ovat suoritettuna.


Tutkimustehtävä
Johan Ludwig Runeberg (1804 - 1877) suhtautui kielteisesti pietismiin. Tässä tutkimuksessa selvitetään ja analysoidaan sitä, mistä tuo vastustus kumpusi ja miten se ilmeni.Tarkastelussa ovat ne Runebergin poliittiset, filosofiset, teologiset ja maailmankatsomukselliset näkemykset, joihin hänen pietismin vastustuksensa perustui. Vastustus sai ilmaisunsa pääasiassa hänen kirjallisessa tuotannossaan; tai siinä muodossa se ainakin jälkipolville on säilynyt. Kirjallisella tuotannolla tarkoitetaan
tässä tutkimuksessa paitsi Runebergin tuottamaa taiderunoutta ja kaunokirjallisuutta niin myös hänen sanomalehtityötään, tieteellisiä kirjoituksiaan sekä kirjeitään.Runeberg on ollut jo 150 vuoden ajan laajan tieteellisen tutkimuksen kohteena. Myös tämän tutkimuksen teemat Runebergin uskonnollisesta ja aatteellisesta kehityksestä teologiaan ja maailmankatsomuksesta poliittisten näkemysten kautta filosofiaan ovat olleet tutkimuksen kohteena. Se on tapahtunut joko osana laajaa elämäkertateosta tai sitten suppeampien yksittäisten tieteellisten artikkelien muodossa. Perusteellista ja kokoavaa tutkimusta Runebergin suhteesta pietismiin ei ole kuitenkaan tehty.Pietismiksi nimitetään tässä tutkimuksessa sitä Suomessa 1820 - 40 –luvuilla ilmennyttä kristillistä liikehdintää, josta aikalaiset riippuen siitä, miten siihen suhtautuvat, saattoivat käyttää nimityksiä kuten herätys, kansanherätys, käännynnäisyys, tosi uskovaisuus, lahkolaisuus, raskolnikolaisuus1, hurmahenkisyys, separatismi, pietismi. Kirkkohistoriallisessa tutkimuksessa on ajanjaksosta käytetty myös termiä herännäisyys
tai tarkemmin myöhäisempi herännäisyys. Näillä termeillä halutaan usein viitata ajateltuun jatkumoon, joka tuosta ajasta olisi nykypäivän herätysliikkeisiin ja näistä erityisesti Herättäjä-Yhdistykseen. Toisaalta herännäisyydeksi on tutkimuksessa voitu nimittää mitä tahansa 1700- ja 1800 – luvun pietististä tai herätyskristillistä liikehdintää.


1
Venäläisviranomaisten suomalaisista pietisteistä käyttämä nimitys, joka juontaa juurensa eräästä ortodoksisesta, mystiikkaan keskittyneestä lahkosta Venäjällä. Pietismi
niputettiin valtakunnan keskushallinnossa siis samaan ryhmään kuuluvaksi
.