Pro gradu-avhandling i kyrkohistoria

Finska Missionssällskapets missionärer och aidsepidemin i Africa

Författare: Ville Niittynen

Handledare: prof. Ingvar Dahlbacka

Teologiska fakulteten

Åbo Akademi 2005

IMG_3183.jpg

IMG_3184.jpg

IMG_3185.jpg

IMG_3186.jpg

IMG_3187.jpg