CURRICULUM VITAE

Ville Niittynen s. 27.5.1971

Syntymä- ja kotipaikka: Rauma ja Kaarina

twitter.com/VilleNiittynen

Harrastukset: historia, taide, kirjallisuus, sukututkimus, kulttuuri- ja tiedealan yhdistystoiminta, saksofonistin isä. Aviopuoliso: FM Paula Hoffrén, www.paulahoffren.comKOULUTUS

Valtiotieteiden tohtori

Turun yliopisto / Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, poliittisen historian oppiaine 2013 - 2020

Väitös 18.1.2020 Väitöskirja: ”Kansakunnan rakentaminen ja maailmankielteisyyden poliittisuus. J.L. Runebergin pietismin vastustus ja sen teologiset, filosofiset ja poliittiset syyt”.

Laaja poikkitieteellinen tutkimus (351 sivua), jossa tutkimusaihetta lähestytty historiantutkimuksen lisäksi teologian, kirjallisuudentutkimuksen, aatehistorian, filosofian, politologian, sosiologian ja verkostotutkimuksen keinoin ja metodein. Abstrakti ja kirja luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7896-0


Teologie magister

Åbo akademi / Teologiska fakultetet 2001 - 2005

Pääaine: Kyrkohistoria (erinomaisin arvosanoin)

Pro gradu –tutkielma: ”Finska Missionssällskapets missionärer och aidsepidemin i Africa”. Tutkimukseen liittyi yhdessä Suomen Lähetysseuran henkilöstöosaston kanssa suunniteltu työhyvinvointiosio seuran Afrikan läheteille.


Valtiotieteen maisteri

Turun yliopisto / Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1992 - 1998

Pääaine: Poliittinen historia (erinomaisin arvosanoin)

Sivuaineet: Valtio-oppi, kansainvälinen oikeus, European Studies, ympäristönsuojelu

Pro gradu –tutkielma: ”Länsimaa rämettyneenä ja rähmällään – Italian kylmän sodan aikainen historia suomettumisen näkökulmasta”.


Ylioppilas Aronahteen lukio, Rauma 1987 - 1990 (yleisarvosana L)


TYÖKOKEMUS


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tammikuu 2021 - joulukuu 2022

- Seurakuntayhtymän ylimpien virkamisten esimies

- Seurakuntayhtymän tehtävät koostuvat hallintoon, talouteen, viestintään, kiinteistöihin, hautausmaihin ja keskusrekisteripalveluihin liittyvistä tukitoiminnoista. Niiden lisäksi seurakuntayhtymälle on siirretty tiettyjä kasvatuksen, diakonian ja sielunhoidon yhteisiä tehtäviäTurun tuomiorovastikunta Kesä 2018 -

Lääninrovasti

-Arkkipiispan osoittamat ja kirkollisen lainsäädännön määrittämät hallinnolliset tehtävät, kuten kirkollisten vaalien toimittaminen ja kappalaisten virkaan asettamiset.


Kaarinan seurakunta Kesä 2015 -

Kirkkoherra

-Kaarinan seurakunta on kehyskaupungin seurakunta, jossa painottuvat nuoriso- ja perhetyö sekä diakonia.


Rauman seurakunta Talvi 2011 – kesä 2015

Johtava kappalainen

-Yleisen seurakuntatyön työnjohto, suunnittelu, budjetointi. Papiston lähiesimies, khran sijainen.

-Historiatoimikunnan puheenjohtaja ja Rauman seurakunnan historiahankkeen vetäjä vv. 2010- 2014


Rauman seurakunta Talvi 2009 – Talvi 2010

vt. Kirkkoherra

-Yksi Suomen suurimmista seurakunnista, 34 000 jäsentä, 110 työntekijää.


Rauman seurakunta Kesä 2007 – Talvi 2009

Seurakuntapastori

-Rippikouluvastaava 2008-2009


Turun Mikaelinseurakunta Kevät 2005 – Kesä 2007

Seurakuntapastori

-Nuorisotyön johtava viranhaltija, nuorisotyönohjaajien lähiesimies, rippikouluvastaava.


Mäntän seurakunta Syksy 2004 – Talvi 2005

Papiston apulainen


Yrityskuvan tutkimusyhtiö Corporate Image Oy (nyk. Eezy Spirit Oy) Turku Kenttäkoordinaattori Syksy 1999 – Syksy 2004

-Sisäisiin ja ulkoisiin yrityskuvatutkimuksiin sekä vaativiin henkilöstötutkimuksiin ja b-to-b asiakassuhdetutkimuksiin keskittynyt globaali tutkimusyhtiö. Henkilöstö- ja asiakaskokemuksen kehittämistä tiedon ja tutkimuksen kautta.

-25 hengen tiedonhankintatiimin vetäminen, erilaiset rekrytointi- ja henkilöstöhallinnon tehtävät. Yrityksen asiakkaita olivat suuret suomalaiset, globaalisti toimivat pörssiyhtiöt.


MUUT OPINNOT

-Kirkon koulutuskeskus: Organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus (45 op) 2020 – 21 -Arkkihiippakunnan tuomiokapituli: Ylempi pastoraalitutkinto (80 op) 2018

Tutkielma: ”Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Seurakunta- ja yhtymärakenteen kehittämishankkeen ensimmäiset kuusi vuotta (2012–18): analysointia ja reflektointia” -Arkkihiippakunnan tuomiokapituli: Kirkkoherrojen johtamisvalmennus (15op) 2018 -Kirkon koulutuskeskus: Kirjo 2 A / Johtaminen seurakunnassa (20 op)

-Kirkon koulutuskeskus: Jumalanpalvelukset mediassa -kurssi (4 op)

-Kirkon koulutuskeskus: Radion hartauspuhujien kurssi (5 op)

-Kirkon koulutuskeskus: Kirjo 1 / Seurakuntatyön johtamisen tutkinto (5 op) -Arkkihiippakunnan tuomiokapituli: Pastoraalitutkinto (40 op)

-Suomen Lähetysseura: Lähetystyön esikoulutus (4 op)


OPINNOT ULKOMAILLA

Universitá degli Studi di Verona, Italia

- Vieraileva tutkija. Lisäksi opintoja italian kielessä.

SPSC College, Olympia, Washington, Yhdysvallat

- Opintoja modernissa hallintotieteessä, historiassa, arkeologiassa, psykologiassa ja englannin kielessä.


LUOTTAMUSTOIMET

Olen toiminut merkittävissä luottamustehtävissä Rauman kaupungin hallinnossa. Keräsin Raumalla istuvan kansanedustajan jälkeen toiseksi eniten ääniä kuntavaaleissa 2012.

- Turun Paasikivi-Seuran hallituksen jäsen 2023 -

-Hiippakuntavaltuuston jäsen 2020

-Hiippakuntavaltuuston varajäsen 2016-2019

-Rauman kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja 2015

-Rauman kaupunginvaltuuston valtuusryhmien neuvottelukunnan puheenjohtaja 2015

-Rauman kaupunginhallituksen jäsen 2013-2014

-Rauman kaupunginhallituksen edustaja teknisessä lautakunnassa 2013-2014

-Rauman ja Euran kuntaliitosta valmistelevan ohjausryhmän jäsen 2013-2014

-Satakunnan Paasikivi-Seuran varapuheenjohtaja 2013-2015

-Länsirannikon Koulutus Oy:n (Winnova) hallituksen jäsen 2013-2015

-Länsi-Suomen Korkeakouluyhdistyksen hallituksen jäsen 2011-2015

-Vuojoki Säätiön valtuuskunnan jäsen 2012-2015

-Kansanedustajaehdokas, SDP-Satakunta 2011

-Recording Secretary, International Student Association, SPSC College 1990-1991


JULKAISUJA

-Kotisivuiltani löytyy suuri määrä julkaisujani. Saarnat ja hartauskirjoitukset ovat iPappila-osiossa, kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät kirjoitukset Kirjallisuus - ja kulttuuriblogissa, työhöni liittyvät valokuvat omassa kansiossaan https://www.villeniittynen.net/albumi/kansainvalinentyo/.

-Saarnojani on julkaistu myös Kotimaan Digipostillassa osoitteessa https:// www.kotimaapro.fi/digipostilla

-Kirjallisuus- ja kulttuuriblogistani löytyvät Tammen Keltaisen Kirjaston uutuusromaanien arvostelut vv 2009-2018 julkaistiin myös lifestyle-julkaisu Umamissa (www.umami.fi). Arvioin Umamissa myös Savonlinnan Oopperajuhlien produktioita.


PALKINNOT

Kaarina-mitali myönnettiin Kaarinan seurakunnalle. Myöntämisperuste:

Yhteistyö on ollut vuosien ajan srk:n ja kaupungin välillä erinomaista ja
ajankohtaisena asiana huomionosoitukseen vaikutti se, että seurakunta
luovutti kirkkonsa kaupungin rokotuskeskukseksi 7 kk ajaksi vuonna 2021.

Agricola-mitali

Turun arkkihiippakunnan myöntämä Agricola-mitali myönnettiin 18.2.2023