Väitöslupa myönnetty

16.11.2019

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunnan johtokunta on myöntänyt 13.11.2019 väittelyluvan puolustaakseni väitöskirjaani Kansakunnan rakentaminen ja maailmankielteisyyden poliittisuus - J L Runebergin pietismin vastustus ja sen teologiset, filosofiset ja poliittiset syyt.
16.11.2019Väitöslupa myönnetty
12.12.2018Ylempi pastoraalitutkinto valmis