Henkinen valmentautuminen -seminaari

 

Miten kansanedustaja voi valmentautua haasteelliseen työhönsä? Mitä ominaisuuksia vaativa työ tekijältään kysyy? Miten urheilussa käytetään mentaalista valmennusta? Mitä yhteistä on papilla ja poliitikolla?


Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia paneelikeskustelussa 1.4.2011 Rauman Posellissa, jossa olivat mukana kansanedustaja Reijo Kallio, urheilupsykologi Markku Gardin ja kirkkoherra Seppo Sattilainen. Oman panoksensa toivat myös kansanedustajaehdokkaat Ville Niittynen ja Arja Laulainen.

Ari_Sjoman

Paneelin vetäjänä toimi media-alan moniottelija Ari Sjöman.

 

 

 

Markku Gardinmarkku_gardin_3.jpg

Gardin on laillistettu psykologi. Urheilun mentaalivalmennuksesta (keskittyminen, jännityksen hallinta, mielikuvat ja joukkuehenki) hänellä on pitkä parinkymmenen vuoden kokemus eri lajeista.
 
Viime aikoina Gardin on panostanut opiskelevien urheilijoiden mentaalivalmennukseen. Tällä hetkellä hän toimii kymmenen nuoren urheilijan valmennustiimeissä mentaalipuolen asiantuntijana Porin alueella. Lisätietoja.

 

Reijo Kallio459.jpg

Kallio on neljännen kauden raumalainen kansanedustaja. Koulutukseltaan Kallio on valtiotieteiden maisteri ja toimi ennen kansanedustaja-uraansa Rauman apulaiskaupunginjohtajana.

 

 

sattilainen.jpgSeppo Sattilainen

Tohtori Sattilainen toimii Rauman seurakunnan kirkkoherrana, työyhteisökonsulttina sekä kunnallispoliitikkona.

 

Ilta jatkuu rockabilly-hengessä "There is only one Roy Orbison" -konsertilla

 Klo 17 alkaa pienessä salissa Henkinen valmentautuminen -seminaari ja klo 18 alkaen rockataan ja juhlitaan Roy Orbison hengessä Villen 40-vuotis syntymäpäiväjuhlia.

Tapahtumailta päättyy MUIKKUTARJOILUUN ja -paistoon Posellin edessä klo 19.30-20.00.

järj. Ville Niittysen tukiryhmä. Järjestelyissä mukana porilainen Arja Laulainen.

Kooste Henkinen valmentautuminen -seminaarista

Henkinen valmentautuminen -seminaari

Poselli 1.4.2011

 

Asiantuntijat:

Urheilupsykologi Markku Gardin

Kansanedustaja Reijo Kallio

Kirkkoherra Seppo Sattilainen


Puheenvuorot:  

Arja Laulainen, Ville Niittynen

 

Miten valmentaudutaan haasteisiin, esimerkiksi kansanedustajan tehtävään, urheilusuoritukseen, työtehtävään, jossa ihminen laittaa itsensä likoon toisten ihmisten silmien eteen?

 

Joukko asiantuntijoita oli kokoontunut Poselliin 1.4.2011 pohtimaan näitä aiheita. Seminaarin vetäjänä kunnostautui media-alan moniottelija Ari Sjöman.

Seminaarin jäsenet muodostivat sopivan kombinaation, näkökulmia samasta asiasta kuultiin eri perspektiiveistä.

Kansanedustaja Reijo Kallio aloitti kertomalla kansanedustajuuden haasteista. Hän kävi läpi sitä, kuinka moni edustaja on kärsinyt ja kärsii työuupumuksesta. Useissa tapauksissa julkisuus, nimenomaan kielteinen julkisuus, on ollut tärkeä selittäjä uupumuksen takana. Kielteinen julkisuus on kenelle tahansa raskasta kantaa. Nettikeskustelujen seuraamisesta Kallio kehotti pysymään pois.

Tohtori, kirkkoherra Seppo Sattilainen painotti hyvän itsetunnon tärkeyttä. Itsetunto pohjimmiltaan lähtee lapsuudesta ja kodista. Matkan varrella se hyvässä tapauksessa vahvistuu. Kirkkoherran mukaan myös papin ammatti kasvattaa. Erityisen tärkeänä itsetunnolle Sattilainen piti yleistietoa ja sivistystä.

Urheilupsykologi Markku Gardin kertoi kuinka kaikkien haasteiden, urheilussa ja työelämässä ja missä tahansa, kohtaamisessa ovat samat asiat tärkeitä: keskittyminen, mielen ja asioiden nollaaminen, ”lajiharjoittelu” ja mentaaliharjoittelu tuovat suorituskykyä. Tärkeää on halu tulla paremmaksi. Gardinin asiakkaat eivät tule hänen luokseen, koska heillä olisi joku ongelma, vaan nimenomaan siksi, että haluavat kaikilla osa-alueilla, myös henkiseltä kantiltaan, tulla paremmaksi.

Kansanedustajaehdokkat, lehtori Arja Laulainen ja kappalainen Ville Niittynen pohtivat mennyttä talvea ja siihen sisältynyttä vaalityötä. Arja oli harkinnut ehdokkuuttaan huolella perheensä kanssa, Ville oli tehnyt päätöksensä mukaan lähdöstä nopeammin. Kummatkin pitivät menneitä kuukausia huimina ja ikimuistoisina hetkinä. Opettajan ja papin työ ovat julkisia ammatteja: molemmissa ollaan päivittäin toisten silmien alla ”paljaana” ja arvioitavina.

Reijo Kallio painotti, että kansanedustajan työ koostuu sisällöllisesti kolmesta tärkeästä osa-alueesta: itse lainsäädäntötyöstä, valiokunnissa tehtävästä hallinto- ja valmistelutyöstä sekä kansainvälisyydestä.

Kallio jatkoi, että tässä työssä kansanedustajalta vaaditaan (1) pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä, määrätietoisuutta, (2) kykyä rajata työtään ja fokusoida sitä, (3) nöyryyttä ja valmiutta tarpeen tullen tunnustaa oma tietämättömyys, (4) paksunahkaisuutta, (5) kykyä itsenäiseen ja yksinäiseen työskentelyyn. Viimeisenä asiana Kallio toi esiin sen, että myös seuraavat vaalit ovat usein kansanedustajalla myös mielessä, sitä on kuulemma turha kieltää. Se tuo oman lisämausteensa työhön.

Gardin kommentoi Kallion puheenvuoroa painottamalla levon, unen ja rentoutumisen tärkeyttä moisessa työssä.

Sattilainen jakoi Kallion näkemyksen siitä, kuinka negatiivinen julkisuus kuluttaa. Positiivisen julkisuuden antamaa energiaa ei saa kuitenkaan unohtaa.

Gardin jatkoi, että Suomi on liiaksi älä-kulttuurin maa. Ruotsissa asioita lähestytään positiivisemmasta tulokulmasta: Siellä sanotaan 'tee sitä ja sitä', Suomessa lähestytään tekemistä toisin ja sanotaan 'älä tee sitä ja sitä'.

Arja Laulainen kertoi usein miettineensä samaa asiaa. Itsetunto-aiheeseen hän palasi sanomalla, että hänen vahvuutensa on nimenomaan hyvä itsetunto, mutta että stressitilanteessa itsetunto ihmisellä kuitenkin laskee.

Niittynen pohti omia vahvuuksiaan papin työssään. Hän näki vahvuudekseen sen, että osaa olla itselleen armollinen. Ainakin tässä asiassa hän siis toimii samoin kuin saarnaa. Papin työ on raskas ja vaikea ja jaksamisessa auttaa se, ettei jää märehtimään omia virheitään vaan suhtautuu niihin maltilla. Pappi kohtaa usein kriisissä olevan ihmisen, jonka elämäntilanne on järkkynyt. Oikeita sanoja ei näissä tilanteissa ole kellään.

Lopuksi yleisö sai kysellä ja kommentoida. Pentti Vehanen kysyi ehdokkailta kahta asiaa mihin nämä eduskunnassa keskittyisivät. Laulainen fokusoituisi nuorisotyöttömyyden vastaiseen taisteluun ja siihen, että lapsilisä ei enää vaikuttaisi maksettavan toimeentulotuen määrään. Niittynen lupasi panostaa tarmoaan siihen, että Suomeen saataisiin vanhuspalvelulaki, jolla turvattaisiin vanhustenhoidon määrä ja ennen kaikkea laatu. Toinen painopiste hänen työssään tulee olemaan tasaverokehityksen pysäyttäminen.

Rauman kunnallisjärjestön puheenjohtaja Rainer Lehti kysyi osallistujien mielipidettä oppivelvollisuusiän nostamiseen. Kaikki seminaariin osallistujat olivat noston kannalla. Arja Laulainen ja Markku Gardin kiinnittivät huomiota siihen, että pelkkä nosto ei riitä, vaan resurssit ja tarjonta pitää olla myös kunnossa. Pelkkä pakko ei toimi, nuorten motivaatio on vielä tärkeämpää.